A Marquard Mé­dia­cso­port lap­ja

Ki­adó: Jürg Marquard
Felelős kiadó: Óhidi Zsuzsanna, ügyvezető igazgató
Főszerkesztő: Pásztor Máté (m.pasztor@marquardmedia.hu)


Közreműködők:
Művészeti vezető: Nagy Richárd
Szerkesztő: Tomsits Tímea
Online szerkesztő: Fehér Diána
Tervezőszerkesztő: Alpek Mónika, Szántó Péter
Képszerkesztő: Vitelics Tímea
Olvasószerkesztő: Jüling András
Fordítás: Fehér Diána, Galamb Zoltán, Töller Gábor

Kiadó:
Marquard Media Magyarország Kft.
Graphisoft Park, 1031 Budapest, Záhony u. 7.
1300 Budapest, Pf. 278
Telefon: (+36-1) 50 50 800, fax: (+36-1) 50 50 805E-mail: runnersworld@runnersworld.hu

Marquard Media Magyarország Kft.
Kereskedelmi és marketingigazgató: Kovács Anita / anita.kovacs@marquardmedia.hu
Hirdetési igazgató: Pastyik Renáta / r.pastyik@marquardmedia.hu
Hirdetés: mhhirdetes@marquardmedia.hu, tel.: (+36-1) 50 50 874
Lapreferens: Gyalog Bettina / b.gyalog@marquardmedia.hu
Telefon: (+36-1) 50 50 882, Fax: (+36-1) 50 50 806Igazgatóság: Marquard Media Magyarország Kft.
Pénzügyi igazgató: Soós Viktor / v.soos@marquardmedia.hu
Terjesztési igazgató: Pintér Klára / k.pinter@marquardmedia.hu
Produkciós igazgató: Tompa Csilla / cs.tompa@marquardmedia.hu
Digitális igazgató: Lencsés Dávid / d.lencses@marquardmedia.hu
Brandmenedzser: Csík Henriett / h.csik@marquardmedia.huNyomdai előkészítés: Colorcom Media
Nyomda: Ipress Center Hungary Kft. (www.ipresscenter.hu)
Felelős vezető: Lakatos Imre ügyvezető
A kiadó a MATESZ tagja.
ISSN: 1785-1238Ter­jesztés: Árusításos úton terjeszti: Lapker Zrt.
Előfizetésben terjeszti: Magyar Posta Zrt., 1089 Budapest, Orczy tér 1.
Előfizetési ügyfélszolgálat: (+36-1) 50 50 848


Előfizetés
Weben: www.runnersworld.hu, www.marquardmedia.hu
Telefonon: (+36-1) 50 50 848
E-mailben: elofizetes@marquardmedia.hu
Faxon: (+36-1) 50 50 805
Levélben: RUNNER’S WORLD-előfizetés, 1300 Budapest, Pf. 278
Ügyfélszolgálat a kiadónál: (+36-1) 50 50 848, elofizetes@marquardmedia.hu
Ügyfélszolgálat a postán: (+36-80) 444 444, kiadoireklamacio@posta.huKiadónk érvényes mindenkori Előfizetési Általános Szerződési Feltételei, valamint az adatvédelmi nyilatkozatunk megtekinthető a www.marquardmedia.hu weboldalon.
Külföldön árusításos úton terjeszti a Color Interpress Kft. 1039 Budapest, Hatvany Lajos utca 14.
Tel.: (+36-1) 243 9232, info@colorinterpress.hu

Copy­right © Marquard Media Kiadó 2015Meg nem rendelt kéziratokat és fotókat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. Az itt írt e-mail cí­mek­re tör­té­nő e-mail kül­dés­sel az adat­köz­lő hoz­zá­já­rul ah­hoz, hogy e-mail cí­me, il­let­ve egyéb kö­zölt ada­tai alap­ján a ki­adó szá­má­ra tá­jé­koz­ta­tót és rek­lám­anya­go­kat küld­jön és az e-mail cí­met, va­la­mint a kö­zölt ada­to­kat mar­ke­ting­cél­ból a hoz­zá­já­ru­lás vis­­sza­vo­ná­sá­ig ke­zel­je. Az adat­köz­lés ön­kén­tes. Az adat­köz­lés­hez adott hoz­zá­já­ru­lás a ki­adó cí­mé­re írt le­vél­lel bár­mi­kor vis­­sza­von­ha­tó.A magazinban megjelenő hirdetések tartalmáért a kiadó nem vállal felelősséget. Az elhelyezett fizetett politikai hirdetések nem tükrözik a szerkesztőségek vagy a kiadó véleményét. A hirdetések közzétételekor teljes mértékben figyelembe vesszük a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény rendelkezéseit, valamint az önszabályozó reklámpiacon kialakult gyakorlatot.A Marquard Me­dia egyéb kiadványai:
Ma­gyar­or­szág: JOY, SHAPE, ÉVA, INSTYLE, PLAYBOY, RUNNER’S WORLD Né­metország, Ausztria, Svájc: HOT, buffed, Games Aktuell, Games and More, N-ZONE, PC Games, PC Games Hardware, PC Games MMORE, play4, PlayBlu, SFT, WIDESCREEN, XBG Games Len­gyel­or­szág: CKM, Cosmopolitan, JOY, Playboy, Hot Moda & Shopping, Harper’s Bazaar, Shape, Voyage
Runner’s World® is a registered trademark of Rodale Inc.
© 2015 Rodale Inc. All Rights reserved. Published under license from Rodale Inc.

Fizess elő a Runner's World magazinra 35% kedvezménnyel!

Csak 2380 Ft